Визначено переможця

Визначено переможця конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

10.07.2020 відбулося  засідання конкурсної комісії з визначення переможця на заміщення вакантної посади директора Державного навчального закладу «Полтавський політехнічний ліцей». За результатами співбесіди з кандидатом, розгляду документів, поданих ним, та пропозиції трудового коллективу переможцем конкурсу став Бобир Олексій Анатолійович.

                                                                                                          13.07.2020

Продовжено роботу щодо ознайомлення педагогів з програмою «Впевнений старт: середній дошкільний вік»

Продовжено роботу щодо ознайомлення педагогів з програмою «Впевнений старт: середній дошкільний вік»

25 червня 2020 року  продовжено роботу щодо ознайомлення педагогів з програмою «Впевнений старт: середній дошкільний вік» та перевагами роботи за новим  навчально-методичним комплектом. Цього разу відеоконференцію проведено для вихователів закладів дошкільної освіти, які будуть працювати з дітьми середнього дошкільного віку. 

Вихователями-методистами  ЗДО № 36 Юлією Яремченко та ПШ № 43 Тетяною Долудою, сертифікованими тренерами, було презентовано завдання та структуру програми, наголошено на головних принципах її побудови –   діяльнісний підхід, повний інформаційний день дитини,  пріоритет партнерства, вихід на творчий рівень сюжетно-рольової гри та мовленнєвий розвиток. Детально  проаналізовано і навчально-методичний комплект: розкрито зміст книги для вихователів, книги для батьків, як працювати в альбомах з художньо-творчої діяльності, з наборами розвиваючих завдань та  плакатами для групової роботи з дітьми.

Під час обговорення в чаті, учасники отримали відповіді на індивідуальні питання та інформацію про способи і особливості замовлення програми, навчально-методичних комплектів «Впевнений старт: середній дошкільний вік».

Олена Васильєва, методист ММК

Проведено нараду- семінар он-лайн щодо організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти в літній оздоровчий період 2020 р.

12.06.20 р. управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради проведено нараду-семінар он-лайн для медичних сестер закладів дошкільної освіти щодо організації харчування дітей у літній оздоровчий період 2020 р. за участю спеціалістів управління Держпродспоживслужби з питання дотримання санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів.
Присутнім було наголошено про перегляд системи НАССР з урахуванням Covid – 19 та здійснення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів та вимог санітарного законодавства під час харчування дітей.
Надані методичні рекомендації по роботі з картотекою страв за системою управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в умовах адаптивного карантину.
Розглянуто питання складання щоденного меню в літній період та здійснення заходів щодо профілактики харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій під час оздоровлення дітей в закладах дошкільної освіти.

«Група професійної підтримки» в онлайн-форматі

«Група професійної підтримки» в онлайн-форматі

Центром практичної психології і соціальної роботи ММК 3 червня 2020 року проведено чергову онлайн-зустріч закритої групи практичних психологів «Група професійної підтримки». Серед її учасників були практичні психологи ЗДО № № 2, 17, ЗЗСО № № 18, 26, СЗЗСО № 39.

Модератором зустрічі, організованої за допомогою сервісу для відеоконференцій Zoom, вкотре була Олена Могілевцева, голова міського методичного об’єднання соціальних педагогів закладів освіти міста, практичний психолог, соціальний педагог ЗЗСО №18. «Група професійної підтримки» працювала протягом 2,5 годин.

          Реалізуючи завдання консультативної підтримки працівників психологічної служби, Тетяною Горошко, завідувачем Центру, ініційовано роботу закритої групи з постійним складом її учасників у онлайн-форматі на актуальні запити. Атмосфера щирості, відвертості, взаємопідтримки та вільного діалогу сприяє рефлексії у фаховому колі, поновленню ресурсів, усвідомленню особистісно прийнятних позицій, підходів, методів надання дієвої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, які цього потребують, зокрема в умовах  адаптивного карантину.

Дякую колегам за конструктивну, емоційно та змістовно насичену зустріч.

Тетяна Горошко, завідувач центру практичної психології

і соціальної роботи  ММК

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Державного навчального закладу «Полтавський політехнічний ліцей».

Найменування і місцезнаходження закладу.

Державний навчальний заклад «Полтавський політехнічний ліцей»
(вул. Зигіна, буд. 35, м. Полтава, 36014)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти становить від 5423,00 грн. в залежності від контингенту учнів. Крім того встановлюється:

 • підвищення посадового окладу – 10 %;
 • надбавки та доплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Посадові обов’язки.

Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти:

 • організовує навчально-виробничий та освітній процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
 • діє від імені закладу освіти;
 • у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності закладу освіти;
 • приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу освіти, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;
 • створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;
 • видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти та застосовує передбачені законодавством стягнення;
 • затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників закладу освіти;
 • встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників закладу освіти за конкретні результати праці;
 • забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання.
 • здійснює інші повноваження, передбачені статутом закладу.
  Органи управління професійною (професійно-технічною) освітою можуть делегувати керівнику державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти інші повноваження.
  Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) колективу закладу освіти.

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), вільно володіє державною мовою, моральні якості і фізичний стан якої дають змогу виконувати обов’язки керівника закладу, стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія;
 • копія паспорта громадянина України або ID-картки;
 • копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки;
 • довідка про відсутність судимості.
  Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.
  Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.
  Документи приймаються в управлінні освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.
  Останній день прийому документів – 30.06.2020.

Дата та місце проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця відбудеться орієнтовно в період з 08.07.2020 по 16.07.2020 за результатами:

 • презентації кандидатами програми розвитку закладу на середньострокову перспективу на загальних зборах трудового колективу Державного навчального закладу «Полтавський політехнічний ліцей» (вул. Зигіна, буд. 35, м. Полтава);
 • співбесіди з кандидатами на засіданні конкурсної комісії (вул.Соборності, буд. 36, м. Полтава).
  Про дату і час проведення даних етапів конкурсу кандидати будуть повідомлені додатково.

Уповноважена особа, яка приймає документи від кандидатів та надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – головний спеціаліст відділу загальної середньої, спеціальної, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та соціального захисту управління освіти Завгородня Тетяна Миколаївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

02.06.2020

Гендерні аспекти у протидії пандемії COVID-19

Гендерні аспекти у протидії пандемії COVID-19

27 травня 2020 року Центром практичної психології і соціальної роботи ММК була проведена онлайн-зустріч із Оленою Стрельник, докторкою соціологічних наук, авторкою книги «Турбота як робота: материнство у фокусі соціології», радницею голови Полтавської ОДА з гендерних питань, дослідницею, національною експерткою з питань недискримінації в освіті для працівників психологічної служби закладів освіти міста.

Тема зустрічі «Гендерні аспекти у протидії пандемії COVID-19».

За словами Олени Стрельник, гендерночутливі теми рідко висвітлюються у фокусі уваги академічних наукових кіл, але зараз набувають актуальності і значущості, зокрема тема материнства.

Соціологиня ознайомила працівників психологічної служби закладів освіти міста із останніми соціологічними дослідженнями. Так нею було представлено результати дослідження «Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв» соціологічної групи Рейтинг, «Жінки проти пандемії» Центру прав людини ZMINA тощо. Зокрема йшлося про динаміку психо-емоційного стану українців, соціально-економічні проблеми, труднощі дистанційного навчання та про позитивні аспекти карантину за оцінками жінок.

У присутніх була можливість поспілкуватись із пані Оленою у режимі «запитання-відпоівідь».

За фідбеками учасників зустріч була актуальною, змістовною і динамічною. Центром практичної психології і соціальної роботи планується продовжувати зустрічі із дослідниками, науковцями, фахівцями громадських об’єднань, державних установ з актуальних питань сьогодення.

Дякуємо Олені Стрельник за професіоналізм, ґрунтовний підхід до висвітлення гендерночутливих тем та активну життєву позицію. Сподіваємося на подальшу співпрацю.

Працівники Центру практичної психології і соціальної роботи ММК

Онлайн – консультація в рамках роботи «Школи молодого кервника»

Онлайн – консультація в рамках роботи «Школи молодого кервника»

Аспекти моніторингу, види, специфіку проведення, особливості підведення підсумків та організацію подальшої роботи висвітлено під час онлайн-консультації «Моніторингове  дослідження в ЗДО. Річний план роботи», яку проведено 27.05.2020 року методистом ММК Оленою Васильєвою для слухачів «Школи молодого керівника».

Також, детально розкрито питання написання річного плану роботи закладу на навчальний рік. Особливу увагу відведено структурі плану, вибору методичних заходів, які відображають завдання закладу. Методистом наголошено, що річний план роботи пишеться на основі «Освітньої програми закладу».

Крім того, під час обговорення в чаті, учасники отримали відповіді на індивідуальні питання.

                                                             Олена Васильєва, методист ММК

Замовлення підручників для учнів 3 та 7 класів

Замовлення підручників для учнів 3 та 7 класів

Узагальнене замовлення підручників для учнів 3 та  7 класів закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників м. Полтави  

3 клас

7 клас