«Група професійної підтримки» в онлайн-форматі

«Група професійної підтримки» в онлайн-форматі

Центром практичної психології і соціальної роботи ММК 3 червня 2020 року проведено чергову онлайн-зустріч закритої групи практичних психологів «Група професійної підтримки». Серед її учасників були практичні психологи ЗДО № № 2, 17, ЗЗСО № № 18, 26, СЗЗСО № 39.

Модератором зустрічі, організованої за допомогою сервісу для відеоконференцій Zoom, вкотре була Олена Могілевцева, голова міського методичного об’єднання соціальних педагогів закладів освіти міста, практичний психолог, соціальний педагог ЗЗСО №18. «Група професійної підтримки» працювала протягом 2,5 годин.

          Реалізуючи завдання консультативної підтримки працівників психологічної служби, Тетяною Горошко, завідувачем Центру, ініційовано роботу закритої групи з постійним складом її учасників у онлайн-форматі на актуальні запити. Атмосфера щирості, відвертості, взаємопідтримки та вільного діалогу сприяє рефлексії у фаховому колі, поновленню ресурсів, усвідомленню особистісно прийнятних позицій, підходів, методів надання дієвої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, які цього потребують, зокрема в умовах  адаптивного карантину.

Дякую колегам за конструктивну, емоційно та змістовно насичену зустріч.

Тетяна Горошко, завідувач центру практичної психології

і соціальної роботи  ММК

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Державного навчального закладу «Полтавський політехнічний ліцей».

Найменування і місцезнаходження закладу.

Державний навчальний заклад «Полтавський політехнічний ліцей»
(вул. Зигіна, буд. 35, м. Полтава, 36014)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти становить від 5423,00 грн. в залежності від контингенту учнів. Крім того встановлюється:

 • підвищення посадового окладу – 10 %;
 • надбавки та доплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Посадові обов’язки.

Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти:

 • організовує навчально-виробничий та освітній процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
 • діє від імені закладу освіти;
 • у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності закладу освіти;
 • приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу освіти, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;
 • створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;
 • видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти та застосовує передбачені законодавством стягнення;
 • затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників закладу освіти;
 • встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників закладу освіти за конкретні результати праці;
 • забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання.
 • здійснює інші повноваження, передбачені статутом закладу.
  Органи управління професійною (професійно-технічною) освітою можуть делегувати керівнику державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти інші повноваження.
  Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) колективу закладу освіти.

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), вільно володіє державною мовою, моральні якості і фізичний стан якої дають змогу виконувати обов’язки керівника закладу, стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія;
 • копія паспорта громадянина України або ID-картки;
 • копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки;
 • довідка про відсутність судимості.
  Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.
  Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.
  Документи приймаються в управлінні освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.
  Останній день прийому документів – 30.06.2020.

Дата та місце проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця відбудеться орієнтовно в період з 08.07.2020 по 16.07.2020 за результатами:

 • презентації кандидатами програми розвитку закладу на середньострокову перспективу на загальних зборах трудового колективу Державного навчального закладу «Полтавський політехнічний ліцей» (вул. Зигіна, буд. 35, м. Полтава);
 • співбесіди з кандидатами на засіданні конкурсної комісії (вул.Соборності, буд. 36, м. Полтава).
  Про дату і час проведення даних етапів конкурсу кандидати будуть повідомлені додатково.

Уповноважена особа, яка приймає документи від кандидатів та надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – головний спеціаліст відділу загальної середньої, спеціальної, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та соціального захисту управління освіти Завгородня Тетяна Миколаївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

02.06.2020

Гендерні аспекти у протидії пандемії COVID-19

Гендерні аспекти у протидії пандемії COVID-19

27 травня 2020 року Центром практичної психології і соціальної роботи ММК була проведена онлайн-зустріч із Оленою Стрельник, докторкою соціологічних наук, авторкою книги «Турбота як робота: материнство у фокусі соціології», радницею голови Полтавської ОДА з гендерних питань, дослідницею, національною експерткою з питань недискримінації в освіті для працівників психологічної служби закладів освіти міста.

Тема зустрічі «Гендерні аспекти у протидії пандемії COVID-19».

За словами Олени Стрельник, гендерночутливі теми рідко висвітлюються у фокусі уваги академічних наукових кіл, але зараз набувають актуальності і значущості, зокрема тема материнства.

Соціологиня ознайомила працівників психологічної служби закладів освіти міста із останніми соціологічними дослідженнями. Так нею було представлено результати дослідження «Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв» соціологічної групи Рейтинг, «Жінки проти пандемії» Центру прав людини ZMINA тощо. Зокрема йшлося про динаміку психо-емоційного стану українців, соціально-економічні проблеми, труднощі дистанційного навчання та про позитивні аспекти карантину за оцінками жінок.

У присутніх була можливість поспілкуватись із пані Оленою у режимі «запитання-відпоівідь».

За фідбеками учасників зустріч була актуальною, змістовною і динамічною. Центром практичної психології і соціальної роботи планується продовжувати зустрічі із дослідниками, науковцями, фахівцями громадських об’єднань, державних установ з актуальних питань сьогодення.

Дякуємо Олені Стрельник за професіоналізм, ґрунтовний підхід до висвітлення гендерночутливих тем та активну життєву позицію. Сподіваємося на подальшу співпрацю.

Працівники Центру практичної психології і соціальної роботи ММК

Онлайн – консультація в рамках роботи «Школи молодого кервника»

Онлайн – консультація в рамках роботи «Школи молодого кервника»

Аспекти моніторингу, види, специфіку проведення, особливості підведення підсумків та організацію подальшої роботи висвітлено під час онлайн-консультації «Моніторингове  дослідження в ЗДО. Річний план роботи», яку проведено 27.05.2020 року методистом ММК Оленою Васильєвою для слухачів «Школи молодого керівника».

Також, детально розкрито питання написання річного плану роботи закладу на навчальний рік. Особливу увагу відведено структурі плану, вибору методичних заходів, які відображають завдання закладу. Методистом наголошено, що річний план роботи пишеться на основі «Освітньої програми закладу».

Крім того, під час обговорення в чаті, учасники отримали відповіді на індивідуальні питання.

                                                             Олена Васильєва, методист ММК

Замовлення підручників для учнів 3 та 7 класів

Замовлення підручників для учнів 3 та 7 класів

Узагальнене замовлення підручників для учнів 3 та  7 класів закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників м. Полтави  

3 клас

7 клас

Групова онлайн-консультація працівників міської психологічної служби

Групова онлайн-консультація працівників міської психологічної служби

29 квітня 2020 року центром практичної психології і соціальної роботи ММК було проведено групову онлайн-консультацію працівників міської психологічної служби, на якій розглядалися проблемні питання особливостей організації діяльності під час карантину.

До конференції Zoom долучилися 76 учасників.

Метою зустрічі було обговорення актуальних аспектів психологічного забезпечення освітнього процесу та соціально-педагогічного патронажу його учасників в умовах дистанційного навчання, створення онлайн майданчику для професійного спілкування, обміну досвідом реагування на запити у новому форматі. Також було реалізовано ідею фахової кооперації, взаємопідтримки, поновлення особистісного ресурсу практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти міста.

sdr

Ніною Подолян під час конференції проведено огляд результатів попереднього опитування працівників міської психологічної служби з актуальних питань надання соціально-педагогічної та психологічної допомоги учасникам освітнього процесу.

Тетяною Горошко  було акцентовано увагу присутніх на напрямках роботи, що стосуються дієвої підтримки педагогів, надання можливостей групової психологічної допомоги батькам, підліткам, учням старших класів, адресної тактовної підтримки дітям з особливостями розвитку та їх батькам, професійної  просвіти та грамотної дозованої психоедукації. Завідувачкою Центру також організовано проведення рефлексивної вправи «Запит/Ресурс», що дозволило учасникам проаналізувати власне співвідношення запитів у закладі освіти та особистісного професійного ресурсу.

Під час обговорення в чаті конференції її учасники висловили думки щодо дієвості ініційованого Центром формату для професійного діалогу та необхідності його продовження в режимі традиційних для м. Полтави «фахових зустрічей по середах».

Дякуємо усім працівникам психологічної служби, хто долучився до конструктивної співпраці. Було жваво, змістовно, інформативно.

Тетяна Горошко, завідувач центру практичної психології

і соціальної роботи ММК

Засідання експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи ММК

Засідання експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи ММК

24 квітня 2020 року відбулося чергове засідання експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи ММК у режимі онлайн. Під час відеоконференції відбулося конструктивне обговорення експертами авторських програм працівників психологічної служби і матеріалів для здійснення просвітницької роботи БО «Світло надії», поданих на експертизу.


Зокрема було розглянуто:
✔ розвивальну програму «Розвиток соціально – комунікативної компетентності учнів підліткового віку», автор – Могілевцева Олена, практичний психолог, соціальний педагог ЗЗСО №18;
✔ розвивальну програму «Розвиток адаптаційного потенціалу учнів молодшого підліткового віку в умовах сучасного соціуму через формування навичок ефективної соціальної взаємодії», автор – Хребтова-Краузе Юлія, практичний психолог, соціальний педагог ЗЗСО №22;
✔ корекційно-розвиткову програму для підготовки дітей 6-7-го років до шкільного навчання, колектив авторів – Шило Ольга, практичний психолог, Калініченко Віра, практичний психолог ЗДО №47, Рибак Діана, практичний психолог ЗДО №77;
✔ матеріали БО «Світло надії», що стосуються питань підвищення рівня обізнаності учнів з проблем протидії та профілактики ВІЛ, торгівлі людьми, споживання психоактивних речовин, булінгу, а також збереження репродуктивного здоров’я і розвитку асертивної поведінки здобувачів освіти.


Дякуємо професійній команді експертів за якісну фахову роботу: Могілевцевій Олені, практичному психологу, соціальному педагогу ЗЗСО №18, Клименко Юлії, практичному психологу ЗДО №21, кандидату психологічних наук, викладачу кафедри ПНПУ імені В.Г.Короленка.


Ніна Подолян, секретар експертної комісії при
центрі практичної психології і соціальної роботи ММК, методист

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 7 класу

Узагальнені результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 7 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників м. Полтави  

Таблиця

Науково-практичний семінар «Упровадження STEM-освіти при вивченні предметів «Математика» та «Інформатика»

Науково-практичний семінар «Упровадження STEM-освіти при вивченні предметів «Математика» та «Інформатика»

15 квітня ПОІППО ім. М.В. Остроградського провів в режимі онлайн науково-практичний  семінар «Упровадження STEM-освіти при вивченні предмета «Математика» та «Інформатика».

З питаннями «Особливості впровадження STEAM-технології в освітній процес» та «STEM-освіта в умовах дистанційного навчання»  виступили  Шостя С. П., Лозинська О. М., методисти відділу природничо-математичних дисциплін та технологій.

«Про новітні засоби для STEAM-освіти» (за результатами відвідування Міжнародної виставки Bett2020, Лондон) розповів Кушніров В. В., засновник студії «Технолаб», який повідомив, що західна освіта орієнтована на роботу дітей по програмуванню з дошкільної освіти та розповів про цифрові міні-лабораторії, яких на сьогодні вже є достатня кількість.

Під час онлайн-семінару розглядалися також  питання STEM-освіти в позакласній роботі, STEM-технології та STEM-дослідження на уроках, дослідно-проєктна діяльність, як одна з технологій STEM-навчання.

Від м. Полтави ділилися досвідом методист з інформатики міського методичного кабінету Северенчук Н. Я.  «Впровадження STEM-освіти в закладах освіти міста Полтава», вчителі Шиманська Т. Г. (гімназія №17) «Офіс 365 і його можливості у навчальному процесі», Ладигіна О. В. (ЗЗСО №18) «З досвіду роботи зацікавлення учнів природничо-математичними предметами: фізико-математичний хакатон», Ковалевська В. В. (гімназія №17) «Функціональна математична грамотність: проблеми формування та оцінки математичної компетентності учнів у рамках міжнародного оцінювання якості освіти PIZA», Науменко Н. В. (ЗЗСО №38)  «З досвіду проведення заходу «День числа ПІ».

Приємно відзначити,  що вчителі математики та інформатики  міста  також приєдналися до участі в онлайн-семінарі.

                                    Лідія Семено, Наталія Северенчук, методисти ММК