Про  проведення наради – семінару для директорів закладів дошкільної освіти  на тему: «Про дотримання процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) у закладах освіти»

       З метою забезпеченнябезпечного та якісного харчування дітей18.10.23р. відділом моніторингу за дотриманням якості харчування в закладах загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної) освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради проведено   нараду – семінар для директорів закладів дошкільної освіти  на тему: «Про дотримання процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) у закладах освіти». 

       У роботі наради – семінару взяла участь директор ТОВ «Науково-виробничий центр сертифікації, метрології та стандартизації», яка  розповідала про процедури системи НАССР, що забезпечують ефективне функціонування системи управління безпечністю харчових продуктів, підготовку до проведення щорічної валідації та верифікації розроблених документів системи НАССР,  виявлення і усунення причин невідповідностей кулінарних виробів, води питної і виробничих процесів, які виникають в процесі функціонування системи НАССР.

       За результатами обстеження закладів дошкільної освіти з питань постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, представники управління  ДПСС роз’яснили вимоги до практичного застосування системи НАССР.

        Відділом моніторингу Департаменту освіти опрацьовано питання щодо  приготування готових страв для споживання дітьми з дотриманням послідовності та поточності технологічного процесу, наголошено на тому, що приготування готових страв здійснюється з дотриманням процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Одним з головних завдань на виробництві є вимоги санітарного законодавства та законодавства про безпечність.

Дотримання гігієнічних вимог дасть можливість мінімізувати випадки харчових отруєнь та  кишкових інфекцій, а також забезпечить право дитини на безпечні умови життєдіяльності та охорону здоров’я.