Нормативно-правова база

Про застосування в освіті Закону про корупцію

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Щодо застосування державної мови в освітній галузі (Лист МОН)

Кодекс законів про працю (КЗпП)

З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про колективні договори і угоди

З А К О Н  У К Р А Ї Н И Про охорону праці

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про оздоровлення та відпочинок дітей”

Кодекс законів про працю України (КЗпП)

ПОЛОЖЕННЯ про первинну профспілкову організацію

Статут Профспілки працівників освіти-2016

Галузева Угода на 2016-2020 р