Кадрова робота

Визначено переможця конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

10.07.2020 відбулося  засідання конкурсної комісії з визначення переможця на заміщення вакантної посади директора Державного навчального закладу «Полтавський політехнічний ліцей». За результатами співбесіди з кандидатом, розгляду документів, поданих ним, та пропозиції трудового коллективу переможцем конкурсу став Бобир Олексій Анатолійович.

                                                                                                          13.07.2020

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Полтавського професійного ліцею сфери послуг.

Найменування і місцезнаходження закладу.

Полтавський професійний ліцей сфери послуг

(вул. Маршала Бірюзова, буд. 26/1, м. Полтава, 36007)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти становить від 5423,00 грн. в залежності від контингенту учнів. Крім того встановлюється:

– підвищення посадового окладу – 10 %;

–    надбавки та доплати відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Посадові обов’язки.

Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти:

– організовує навчально-виробничий та освітній процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

– діє від імені закладу освіти;

– у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності закладу освіти;

– приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу освіти, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

– створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

– видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти та застосовує передбачені законодавством стягнення;

– затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників закладу освіти;

– встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників закладу освіти за конкретні результати праці;

– забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання.

– здійснює інші повноваження, передбачені статутом закладу.

Органи управління професійною (професійно-технічною) освітою можуть делегувати керівнику державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти інші повноваження.

Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) колективу закладу освіти.

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), вільно володіє державною мовою, моральні якості і фізичний стан якої дають змогу виконувати обов’язки керівника закладу, стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія;

– копія паспорта громадянина України або ID-картки;

– копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– копія трудової книжки;

– довідка про відсутність судимості.

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Документи приймаються в управлінні освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою:  вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.

Останній день прийому документів – 31.07.2020.

Дата та місце проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця відбудеться орієнтовно в період з 10.08.2020 по 14.08.2020 за результатами:

– презентації кандидатами програми розвитку закладу на середньострокову перспективу на загальних зборах трудового колективу Полтавського професійного ліцею сфери послуг (вул. Маршала Бірюзова, буд. 26/1,                м. Полтава);

– співбесіди з кандидатами на засіданні конкурсної комісії (вул.Соборності, буд. 36, м. Полтава).

Про дату і час проведення даних етапів конкурсу кандидати будуть повідомлені додатково.

Уповноважена особа, яка приймає документи від кандидатів та надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – головний спеціаліст відділу загальної середньої, спеціальної, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та соціального захисту управління освіти Завгородня Тетяна Миколаївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

02.07.2020

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Державного навчального закладу «Полтавський політехнічний ліцей».

Найменування і місцезнаходження закладу.

Державний навчальний заклад «Полтавський політехнічний ліцей»

(вул. Зигіна, буд. 35, м. Полтава, 36014)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти становить від 5423,00 грн. в залежності від контингенту учнів. Крім того встановлюється:

– підвищення посадового окладу – 10 %;

–    надбавки та доплати відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Посадові обов’язки.

Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти:

– організовує навчально-виробничий та освітній процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

– діє від імені закладу освіти;

– у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності закладу освіти;

– приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу освіти, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

– створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

– видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти та застосовує передбачені законодавством стягнення;

– затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників закладу освіти;

– встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників закладу освіти за конкретні результати праці;

– забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання.

– здійснює інші повноваження, передбачені статутом закладу.

Органи управління професійною (професійно-технічною) освітою можуть делегувати керівнику державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти інші повноваження.

Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) колективу закладу освіти.

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), вільно володіє державною мовою, моральні якості і фізичний стан якої дають змогу виконувати обов’язки керівника закладу, стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія;

– копія паспорта громадянина України або ID-картки;

– копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– копія трудової книжки;

– довідка про відсутність судимості.

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Документи приймаються в управлінні освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою:  вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.

Останній день прийому документів – 30.06.2020.

Дата та місце проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця відбудеться орієнтовно в період з 08.07.2020 по 16.07.2020 за результатами:

– презентації кандидатами програми розвитку закладу на середньострокову перспективу на загальних зборах трудового колективу Державного навчального закладу «Полтавський політехнічний ліцей» (вул. Зигіна, буд. 35, м. Полтава);

– співбесіди з кандидатами на засіданні конкурсної комісії (вул.Соборності, буд. 36, м. Полтава).

Про дату і час проведення даних етапів конкурсу кандидати будуть повідомлені додатково.

Уповноважена особа, яка приймає документи від кандидатів та надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – головний спеціаліст відділу загальної середньої, спеціальної, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та соціального захисту управління освіти Завгородня Тетяна Миколаївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

02.06.2020