Інклюзивно-ресурсний центр

Контакти

Адреса
м. Полтава, 
вул. Нечуя-Левицького, 4
Телефон
(0532) 57-31-37 
Email
ircpoltava@ukr.net
Слідкуйте
Сайт
https://komunalnij-zaklad-inklyuzivno-resursnij-tsentr-poltavskoji-mis.webnode.com.ua/
Facebook
https://www.facebook.com/irc.potava/

Функції та завдання центру

Експертно-діагностична

– проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коєфіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами ІРЦ);

– підготовка висновку та розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини.

Методична

– надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг таким дітям;

– надання методичної допомоги щодо складання, виконання, коригування ІПР;

– надання методичної допомоги щодо організації освітнього простору та здійснення необхідних адаптацій і модифікацій освітнього процесу.

Організаційна

– ведення діловодства ІРЦ як окремої юридичної особи, прийом документів для проведення комплексної оцінки;

– взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку, в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів.

Консультативна

– консультація батьків (одного з батьків) або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загально-середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;

– ознайомлення батьків (законних представників) дитини з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дитині;

– надання консультативно-психологічної допомоги та проведення бесід з батьками (одним з батьків) або законними представниками дітей з особливими освітніми потребами з метою формування позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.