ОГОЛОШЕННЯ про проведення повторного конкурсу на заміщення вакантних посадкерівників закладів загальної середньої освіти

Департамент освіти Полтавської міської ради оголошує повторний конкурсний відбір на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Полтавської міської територіальної громади.

Найменування і місцезнаходження закладу освіти.

Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської області»
(вул. Соборності, 64, м. Полтава, 36014)

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. В.Г. Короленка Полтавської міської ради Полтавської області
(вул. Юліана Матвійчука, 20/23, м. Полтава, 36020)

Найменування посади та умови оплати праці.

Директор закладу загальної середньої освіти.

Посадовий оклад директора закладу загальної середньої освіти, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами) і колективного договору.

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та /або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків (відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»), пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу освіти.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та копії):

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння державною мовою);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка претендує на зайняття посади директора закладу загальної середньої освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії.
Особа може надавати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
Документи приймаються в Департаменті освіти Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.
Останній день прийому документів – 02.08.2024.

Особи, уповноважені надавати інформацію про конкурс та приймати документи від кандидатів – Наталія Бредун, Людмила Аліпа, Тетяна Завгородня, працівники відділу кадрової, правової роботи та охорони праці управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 609510).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

 • не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • подали не всі документи для участі в конкурсі;
 • подали документи після завершення строку їх подання.

Дата і місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість.

Конкурсний відбір орієнтовно розпочнеться 26.08.2024-27.08.2024 у приміщенні Полтавської міської ради (вул. Соборності, 36, к. 222).

Конкурсний відбір складається з:

 • перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування;
 • перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Тривалість конкурсного відбору – 1 день. Дата і час його проведення будуть повідомлені кандидатам додатково.

Питання для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти із Примірного переліку питань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654, зразок форми ситуаційного завдання, критерії оцінювання письмового тестування, ситуаційного завдання, презентації та співбесіди представлені в додатку.

Додаток до оголошення

05.07.2024