Центр професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради

Директор: Козлова Ірина Володимирівна

Юридична адреса: м.Полтава, вул.І.Мазепи, 27а

Сайт: https://cprpppoltava.wordpress.com/

Тел:68-10-06

Електронна адреса:centrprpp.poltava@gmail.com

Години праці: 8.00-17.15
Перерва: 12.00-13.00

Основними завданнями центру є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

  • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
  • проведення супервізії;
  • розроблення документів закладу освіти;
  • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
  • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

Офіційний сайт ЦПРПП за посиланням https://cprpppoltava.wordpress.com/наші-працівники/