Кадрова робота

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти

Департамент освіти Полтавської міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області».

Найменування і місцезнаходження закладу освіти.

Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області»

(вул. Маршала Бірюзова, 64, м. Полтава, 36007)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу загальної середньої освіти, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та /або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан  фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків (відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»), пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу освіти.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та/або копії):

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа  про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня  магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови);

– копія трудової книжки чи інших документи, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

Особа може надавати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи приймаються в Департаменті освіти Полтавської міської ради за адресою:  вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.

Останній день прийому документів – 14.03.2022.

Особи, уповноважені надавати інформацію про конкурс та приймати  документи від кандидатів – Людмила Аліпа, Наталія Бредун, Тетяна Завгородня, працівники відділу кадрової, правової роботи та охорони праці управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 609510).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

– не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– подали не всі документи для участі в конкурсі;

– подали документи після завершення строку їх подання.

Дата і місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість.

Конкурсний відбір розпочнеться орієнтовно в період з 28.03.2022 по 31.03.2022 в приміщенні Полтавської міської ради (вул. Соборності, 36, к. 222).

Конкурсний відбір складається з:

– перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування; 

– перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Тривалість конкурсного відбору – 1 день. Дата і час його проведення будуть повідомлені кандидатам додатково.

Питання для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти із Примірного переліку питань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654, зразок форми ситуаційного завдання, критерії оцінювання письмового тестування, ситуаційного завдання, презентації та співбесіди представлені в додатку.

Додаток до оголошення

14.02.2022

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу аудиту та фінансового контролю управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради

Департамент освіти Полтавської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу аудиту та фінансового контролю управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради.

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), відповідну компетентність, стаж роботи за фахом на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 5 років, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови; копію документа, що підтверджує особу; копію військово-облікового документа (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі її наявності); декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік (подається шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством).

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит та проходять професійне випробування і співбесіду. З переліком питань до іспиту, а також із додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна ознайомитись у відділі кадрової, правової роботи та охорони праці управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради (каб. 26 а, тел. 60-95-10).

Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, каб. 26а.

17.01.2022

Визначено переможця конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти

28.12.2021 відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переможця на заміщення вакантної посади директора Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської міської ради. За результатами письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання, презентації кандидатом перспективного плану розвитку закладу та співбесіди з ним переможцем  конкурсу визначено Габруся Сергія Федоровича.

Протокол № 6 від 28.12.2021

Відеозапис засідання комісії

28.12.2021

Відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника ЗЗСО

17.12.2021 відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти Полтавської міської територіальної громади, на якому розглянули документи, подані кандидатом.

До участі в конкурсному відборі на заміщення вакантної посади Валківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської міської ради допущено Габруся Сергія Федоровича.

          17.12.2021

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти

Департамент освіти Полтавської міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Валківської загальноосвітньої школи                І-ІІІ ступенів Полтавської міської ради.

Найменування і місцезнаходження закладу освіти.

Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Полтавської міської ради

(вул. Шкільна, 51, с. Валок, Полтавський район, Полтавська область, 38711)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу загальної середньої освіти, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та /або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан  фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків (відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»), пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу освіти.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та/або копії):

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа  про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня  магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови);

– копія трудової книжки чи інших документи, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

Особа може надавати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи приймаються в Департаменті освіти Полтавської міської ради за адресою:  вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.

Останній день прийому документів – 10.12.2021.

Особи, уповноважені надавати інформацію про конкурс та приймати  документи від кандидатів – Людмила Аліпа, Наталія Бредун, Тетяна Завгородня, працівники відділу кадрової, правової роботи та охорони праці управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 609510).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

– не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– подали не всі документи для участі в конкурсі;

– подали документи після завершення строку їх подання.

Дата і місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість.

Конкурсний відбір розпочнеться орієнтовно в період з 24.12.2021 по 28.12.2021 в приміщенні Полтавської міської ради (вул. Соборності, 36, к. 222).

Конкурсний відбір складається з:

– перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування; 

– перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Тривалість конкурсного відбору – 1 день. Дата і час його проведення будуть повідомлені кандидатам додатково.

Питання для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти із Примірного переліку питань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654, зразок форми ситуаційного завдання, критерії оцінювання письмового тестування, ситуаційного завдання, презентації та співбесіди представлені в додатку.

Додаток

12.11.2021

Визначено переможців конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти

05.11.2021 відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переможців на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Полтавської міської територіальної громади. За результатами письмового тестування, письмового вирішення ситуаційного завдання, презентації кандидатами перспективного плану розвитку закладів та співбесіди з ним переможцями  конкурсу визначено:

– Шевчук Ніну Михайлівну на заміщення посади директора Гожулівського навчально-виховного комплексу Полтавської міської ради;

– Промську Олену Іванівну на заміщення посади директора Сем’янівського навчально-виховного комплексу Полтавської міської ради;

– Яківець Тетяну Іванівну на заміщення посади директора Чорноглазівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Полтавської міської ради.

Протокол № 4 засідання конкурсної комісії від 05.11.2021_ 1

Відео проведення конкурсу

08.11.2021

Відбулося засідання конкурсної комісії

21.10.2021 відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад керівника закладу загальної середньої освіти Полтавської міської територіальної громади,  на якому розглянули документи, подані кандидатами.

До участі в конкурсному відборі на заміщення вакантних посад допущено:

– Гожулівський  навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради:

1. Шевчук Ніна Михайлівна

– Сем’янівський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради:

1.Васковець Ірина Василівна

2. Півняк Андрій Юрійович

3. Промська Олена Іванівна

– Чорноглазівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Полтавської міської ради:

1. Промська Олена Іванівна

2. Яківець Тетяна Іванівна

Протокол № 3

          21.10.2021

Визначено переможця конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

08.10.2021 відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Полтавський професійний ліцей транспорту». За результатами співбесіди з кандидатом, розгляду документів, поданих ним, та пропозиції трудового колективу переможцем конкурсу стала Антонова Людмила Олександрівна.

  11.10.2021

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу моніторингу за дотриманням якості харчування

Департамент освіти Полтавської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу моніторингу за дотриманням якості харчування в закладах загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної) освіти управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради.

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю «Технологія та організація громадського харчування», «Технологія харчування» не нижче ступеня бакалавра, відповідну компетентність, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови; копію документа, що підтверджує особу; копію військово-облікового документа (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі її наявності); декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік (подається шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством).

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит та проходять професійне випробування і співбесіду. З переліком питань до іспиту, а також із додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна ознайомитись у відділі кадрової, правової роботи та охорони праці управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради (каб. 26 а, тел. 60-95-10).

Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, каб. 26а.

05.10.2021

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
керівника закладу загальної середньої освіти

Департамент освіти Полтавської міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантних посад керівника закладу загальної середньої освіти Полтавської міської територіальної громади:

 • директора Гожулівського навчально-виховного комплексу Полтавської міської ради;
 • директора Сем’янівського навчально-виховного комплексу Полтавської міської ради;
 • директора Чорноглазівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Полтавської міської ради.

Найменування і місцезнаходження закладу освіти.

Гожулівський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради

(вул. Молодіжна, буд. 20, с. Гожули, Полтавський район, Полтавська область, 38713)

Сем’янівський навчально-виховний комплекс Полтавської міської ради

(вул. Центральна, 38, с. Сем’янівка, Полтавський район, Полтавська область, 38721)

Чорноглазівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Полтавської міської ради

(вул. Миру, буд. 1Д, с. Чорноглазівка, Полтавський район, Полтавська область, 38710)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу загальної середньої освіти, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та /або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків (відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»), пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу освіти.
Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та/або копії):

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови);
 • копія трудової книжки чи інших документи, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.
  Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.
  Особа може надавати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
  Документи приймаються в Департаменті освіти Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.
  Останній день прийому документів – 13.10.2021.

Особи, уповноважені надавати інформацію про конкурс та приймати документи від кандидатів – Людмила Аліпа, Наталія Бредун, Тетяна Завгородня працівники відділу кадрової, правової роботи та охорони праці управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради (тел. 60-95-10, е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

 • не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • подали не всі документи для участі в конкурсі;
 • подали документи після завершення строку їх подання.

Дата і місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість.

Конкурсний відбір розпочнеться орієнтовно в період з 27.10.2021 по 05.11.2021 в приміщенні Полтавської міської ради (вул. Соборності, 36, к. 222).

Конкурсний відбір складається з:

 • перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування;
 • перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Тривалість конкурсного відбору – 1 день. Дата і час його проведення будуть повідомлені кандидатам додатково.

Питання для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти із Примірного переліку питань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654, зразок форми ситуаційного завдання, критерії оцінювання письмового тестування, ситуаційного завдання, презентації та співбесіди представлені в додатку.

Додаток до оголошення про конкурс ОТГ

14.09.2021

ОГОЛОШЕННЯ про проведення повторного конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Департамент освіти Полтавської міської ради оголошує повторний  конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Полтавський професійний ліцей транспорту».

Найменування і місцезнаходження закладу.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавський професійний ліцей транспорту»  (проспект Вавілова, буд. 2, м. Полтава, 36004)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

 

Посадові обов’язки.

Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти:

– організовує навчально-виробничий та освітній процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

– діє від імені закладу освіти;

– у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності закладу освіти;

– приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу освіти, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

– створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

– видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти та застосовує передбачені законодавством стягнення;

– затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників закладу освіти;

– встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників закладу освіти за конкретні результати праці;

– забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання.

– здійснює інші повноваження, передбачені статутом закладу.

Органи управління професійною (професійно-технічною) освітою можуть делегувати керівнику державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти інші повноваження.

Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) колективу закладу освіти.

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років, вільно володіє державною мовою, моральні якості і фізичний стан якої дають змогу виконувати обов’язки керівника закладу.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія;

– копія паспорта громадянина України або ID-картки;

– копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– копія трудової книжки;

– довідка про відсутність судимості.

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Документи приймаються в Департаменті освіти Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.

Останній день прийому документів – 24.09.2021.

Дата та місце проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця відбудеться орієнтовно в період з 04.10.2021 по 08.10.2021 за результатами:

– презентації кандидатами програми розвитку закладу на середньострокову перспективу на загальних зборах трудового колективу Державного професійно-технічного навчального закладу «Полтавський професійний ліцей транспорту» (проспект Вавілова, буд. 2, м. Полтава, 36004);

– співбесіди з кандидатами на засіданні конкурсної комісії (вул.Соборності, буд. 36, м. Полтава).

Про дату і час проведення даних етапів конкурсу кандидати будуть повідомлені додатково.

Уповноважені особи, які приймають документи від кандидатів та надають додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – головні          спеціалісти відділу кадрової, правової роботи та охорони праці управління освіти Департаменту Бредун Наталія Валеріївна та Аліпа Людмила Сергіївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

27.08.2021

Відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення посади директора Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради»

16.08.2021 відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення посади директора Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради». Рішенням конкурсної комісії переможцем конкурсу визначено Зайцева Сергія Володимировича.  

Конкурс визнано таким, що не відбувся

06.08.2021 відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Полтавський професійний ліцей транспорту». Рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата, конкурс визнано таким, що не відбувся.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення посади директора Комунального закладу “Інклюзивно- ресурсний центр” Полтавської міської ради

Департамент освіти Полтавської міської ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради».

Найменування і місцезнаходження установи.

Комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради»

(вул. Нечуя-Левицького, 4, м. Полтава)

Найменування посади та умови оплати праці.

      

Директор Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради».

Посадовий оклад директора інклюзивно-ресурсного центру, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів.

Посаду директора Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради» може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія»), стаж роботи не менше п’яти років за фахом, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан, що не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

– копію трудової книжки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи для участі в конкурсі подаються до Департаменту освіти Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, каб. 26а протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Останній день прийому документів – 06.08.2021.

Особи, які приймають документи від кандидатів та надають додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – головні спеціалісти відділу кадрової, правової роботи та охорони праці управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради Бредун Наталія Валеріївна та Аліпа Людмила Сергіївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця на заміщення посади директора Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради» відбудеться орієнтовно в період з 16.08.2021 по 20.08.2021 в приміщенні Департаменту освіти Полтавської міської ради (вул. Соборності, 36, м. Полтава) за результатами кваліфікаційного іспиту на перевірку знань чинного законодавства України (законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки, основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру) та співбесіди на засіданні конкурсної комісії.

Про дату і час складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди кандидати будуть повідомлені додатково.

Питання для перевірки знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки, основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру представлені в додатку.

Додаток

08.07.2021

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Департамент освіти Полтавської міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Полтавський професійний ліцей транспорту».

Найменування і місцезнаходження закладу.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавський професійний ліцей транспорту»  (проспект Вавілова, буд. 2, м. Полтава, 36004)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

 

Посадові обов’язки.

Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти:

– організовує навчально-виробничий та освітній процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

– діє від імені закладу освіти;

– у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності закладу освіти;

– приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу освіти, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

– створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

– видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти та застосовує передбачені законодавством стягнення;

– затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників закладу освіти;

– встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників закладу освіти за конкретні результати праці;

– забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання.

– здійснює інші повноваження, передбачені статутом закладу.

Органи управління професійною (професійно-технічною) освітою можуть делегувати керівнику державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти інші повноваження.

Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) колективу закладу освіти.

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років, вільно володіє державною мовою, моральні якості і фізичний стан якої дають змогу виконувати обов’язки керівника закладу.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія;

– копія паспорта громадянина України або ID-картки;

– копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– копія трудової книжки;

– довідка про відсутність судимості.

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Документи приймаються в Департаменті освіти Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.

Останній день прийому документів – 04.08.2021.

Дата та місце проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця відбудеться орієнтовно в період з 16.08.2021 по 20.08.2021 за результатами:

– презентації кандидатами програми розвитку закладу на середньострокову перспективу на загальних зборах трудового колективу Державного професійно-технічного навчального закладу «Полтавський професійний ліцей транспорту» (проспект Вавілова, буд. 2, м. Полтава, 36004);

– співбесіди з кандидатами на засіданні конкурсної комісії (вул.Соборності, буд. 36, м. Полтава).

Про дату і час проведення даних етапів конкурсу кандидати будуть повідомлені додатково.

Уповноважені особи, які приймають документи від кандидатів та надають додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – головні          спеціалісти відділу кадрової, правової роботи та охорони праці управління освіти Департаменту Бредун Наталія Валеріївна та Аліпа Людмила Сергіївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

06.07.2021


Результати повторного конкурсу на посаду директора ІРЦ

30.06.2021 відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення посади директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради. Рішенням конкурсної комісії переможцем конкурсу визначено Могілевцеву Олену Олександрівну.  


ОГОЛОШЕННЯ про проведення повторного конкурсу на заміщення посади директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради

Департамент освіти Полтавської міської ради оголошує повторний конкурс на заміщення посади директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради.

Найменування і місцезнаходження установи.

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради.

(вул. Івана Мазепи, 27А, м. Полтава, 36021)

Найменування посади та умови оплати праці.

      

Директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради.

Інформація пропрощі основні функціональні обов’язки директора, розмір та умови оплати праці надається Управлінням освіти і науки Полтавської міської ради.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів.

Посаду директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія»), стаж роботи не менше п’яти років за фахом, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан, що не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання.

Особа, яка претендує на зайняття посади директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради, подає такі документи (оригінали та копії):

– паспорт громадянина України;

– заяву про участь у конкурсі;

– автобіографію;

– документ про освіту з додатком;

– трудову книжку (копія);

– медичну довідку про проходження обов’язкового психіатричного огляду.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право подавати інші документи стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Перевага надається претендентам, які мають досвід адміністративної роботи або практичної роботи із дітьми з особливими потребами.

Документи для участі в конкурсі подаються до Департаменту освіти Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, каб. 26а протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Останній день прийому документів – 29.06.2021.

Особи, які приймають документи від кандидатів та надають додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – головні спеціалісти відділу кадрової, правової роботи та охорони праці управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради Бредун Наталія Валеріївна та Аліпа Людмила Сергіївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця на заміщення посади директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради відбудеться орієнтовно в період з 01.07.2021 по 09.07.2021 в приміщенні Департаменту освіти Полтавської міської ради (вул. Соборності, 36, м. Полтава) за результатами кваліфікаційного іспиту на перевірку знань чинного законодавства України (законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки, основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру) та співбесіди на засіданні конкурсної комісії.

Про дату і час складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди кандидати будуть повідомлені додатково.

Питання для перевірки знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки, основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру представлені в додатку.

Додаток

10.06.2021


Результати конкурсу на посаду директора ІРЦ

04.06.2021 відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення посади директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради.

Рішенням конкурсної комісії конкурс визнано таким, що не відбувся.


Департамент освіти Полтавської міської ради оголошує конкурс на заміщення 2-х вакантних посад:

– головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої, спеціальної, інклюзивної освіти, дистанційного навчання та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради;

– головного спеціаліста відділу моніторингу за дотриманням якості харчування в закладах загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної) освіти управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради.

До участі в конкурсі на заміщення посади головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої, спеціальної, інклюзивної освіти, дистанційного навчання та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій допускаються особи, які мають вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), відповідну компетентність, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері.

До участі в конкурсі на заміщення посади головного спеціаліста відділу моніторингу за дотриманням якості харчування в закладах загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної) освіти допускаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю «Технологія та організація громадського харчування», «Технологія харчування» або педагогічну / медичну освіту не нижче ступеня бакалавра, відповідну компетентність, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; копію документа, що підтверджує особу; копію військово-облікового документа (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі її наявності); декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік (подається шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством).

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит та проходять професійне випробування і співбесіду. З переліком питань до іспиту, а також із додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна ознайомитись у відділі кадрової, правової роботи та охорони праці управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради (каб. 26 а, тел. 60-95-10).

Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, каб. 26а.

01.06.2021


Визначено переможця конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти

20.05.2021 відбулося  засідання конкурсної комісії з визначення переможця на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області». За результатами письмового тестування, письмового вирішення ситуаційного завдання, презентації кандидатом перспективного плану розвитку закладу та співбесіди з ним переможцем конкурсу стала Штрикуль Юлія Сергіївна.

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії_ ЗЗСО № 15

Відео засідання конкурсної комісії

21.05.2021


Департамент освіти Полтавської міської ради оголошує конкурс на заміщення таких вакантних посад:

– головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої, спеціальної, інклюзивної освіти, дистанційного навчання та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради;

– головного спеціаліста відділу неформальної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, соціального захисту управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради;

– головного спеціаліста відділу моніторингу за дотриманням якості харчування в закладах загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної) освіти управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради (2 посади);

– головного спеціаліста відділу аудиту та фінансового контролю управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради (3 посади);

– начальника відділу аудиту та фінансового контролю управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради.

До участі в конкурсі на заміщення посад головних спеціалістів відділу дошкільної, загальної середньої, спеціальної, інклюзивної освіти, дистанційного навчання та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та відділу неформальної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, соціального захисту допускаються особи, які мають вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), відповідну компетентність, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері.

До участі в конкурсі на заміщення посад головних спеціалістів відділу моніторингу за дотриманням якості харчування в закладах загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної) освіти допускаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю «Технологія та організація громадського харчування», «Технологія харчування» або педагогічну / медичну освіту не нижче ступеня бакалавра, відповідну компетентність, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері.

До участі в конкурсі на заміщення посад головних спеціалістів відділу аудиту та фінансового контролю допускаються особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), відповідну компетентність, стаж роботи за фахом не менше 3 років, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері.

До участі в конкурсі на заміщення посади начальника відділу аудиту та фінансового контролю допускаються особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), відповідну компетентність, стаж роботи за фахом на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 5 років, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; копію документа, що підтверджує особу; копію військово-облікового документа (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі її наявності); декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік (подається шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством).

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит та проходять професійне випробування і співбесіду. З переліком питань до іспиту, а також із додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна ознайомитись у відділі кадрової, правової роботи та охорони праці управління освіти Департаменту освіти Полтавської міської ради (каб. 26 а, тел. 60-95-10).

Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, каб. 26а.

14.05.2021


Перелік осіб, допущених до конкурсу на заміщення вакантної посади директора ЗЗСО № 15

11.05.2021 відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа       І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області», на якому розглянули документи, подані кандидатами. До участі в конкурсному відборі допущено:

– Промську Олену Іванівну;

– Штрикуль Юлію Сергіївну.

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії

          11.05.2021


ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення посади директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради

Управління освіти і науки Полтавської міської ради оголошує  конкурсний відбір на заміщення посади директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради.

Найменування і місцезнаходження установи.

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради.

(вул. Івана Мазепи, 27А, м. Полтава, 36021)

Найменування посади та умови оплати праці.

      

Директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради.

Інформація про основні функціональні обов’язки директора, розмір та умови оплати праці надається Управлінням освіти і науки Полтавської міської ради.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів.

Посаду директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія»), стаж роботи не менше п’яти років за фахом, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан, що не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання.

Особа, яка претендує на зайняття посади директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради,  подає такі документи (оригінали та копії):

– паспорт громадянина України;

– заяву про участь у конкурсі;

– автобіографію;

– документ про освіту з додатком;

– трудову  книжку (копія);

– медичну довідку про проходження обов’язкового психіатричного огляду.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право подавати інші документи стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Перевага надається претендентам, які мають досвід адміністративної роботи або практичної роботи із дітьми з особливими потребами.

Документи для участі в конкурсі подаються до Управління освіти і науки Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, каб. 26а протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Останній день прийому документів – 20.05.2021.

Особи, які приймають документи від кандидатів та надають додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – головні спеціалісти сектору роботи з персоналом Управління освіти і науки Полтавської міської ради Бредун Наталія Валеріївна та Завгородня Тетяна Миколаївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця на заміщення посади директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради відбудеться орієнтовно в період з 01.06.2021 по 10.06.2021 в приміщенні Управління освіти і науки Полтавської міської ради (вул. Соборності, 36,         м. Полтава) за результатами кваліфікаційного іспиту на перевірку знань чинного законодавства України (законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки, основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру) та співбесіди на засіданні конкурсної комісії.

Про дату і час складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди кандидати будуть повідомлені додатково.

Питання для перевірки знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки, основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру представлені в додатку.

30.04.2021


ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності

Управління освіти і науки Полтавської міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області».

Найменування і місцезнаходження закладу освіти.

Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» (вул. Тунельна, буд. 16,             м. Полтава, 36018)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу загальної середньої освіти, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та /або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан  фізичного і психічного здоров’я, що  не перешкоджає виконанню професійних обов’язків (відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»), пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу освіти.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та/або копії):

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа  про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня  магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови, або посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримані до 25.10.2019);

– копія трудової книжки чи інших документи, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

Особа може надавати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи приймаються в Управлінні освіти і науки Полтавської міської ради за адресою:  вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.

Останній день прийому документів – 29.04.2021.

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати  документи від кандидатів – головний спеціаліст сектору роботи з персоналом Управління освіти і науки Полтавської міської ради Завгородня Тетяна Миколаївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

– не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– подали не всі документи для участі в конкурсі;

– подали документи після завершення строку їх подання.

Дата і місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість.

Конкурсний відбір розпочнеться орієнтовно в період з 18.05.2021 по 21.05.2021 в приміщенні Полтавської міської ради (вул. Соборності, 36, к. 222).

Конкурсний відбір складається з:

– перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування; 

– перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Тривалість конкурсного відбору – 1 день. Дата і час його проведення будуть повідомлені кандидатам додатково.

Питання для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти із Примірного переліку питань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654, зразок форми ситуаційного завдання, критерії оцінювання письмового тестування, ситуаційного завдання, презентації та співбесіди представлені в додатку.

Додаток до оголошення Управління

30.04.2021


Оголошується конкурс на заміщення 3-х вакантних посад

Управління освіти і науки Полтавської міської ради оголошує конкурс на заміщення 3-х вакантних посад:

– головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої, спеціальної та інклюзивної освіти Управління освіти і науки Полтавської міської ради (2 посади);

– головного спеціаліста відділу неформальної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, соціального захисту та охорони праці Управління освіти і науки Полтавської міської ради.

До участі в конкурсі на заміщення посад головних спеціалістів допускаються особи, які мають вищу педагогічну освіту не нижче ступеня бакалавра, відповідну компетентність, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; копію документа, що підтверджує особу; копію військово-облікового документа (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі її наявності); декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік (подається шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством).

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит та проходять професійне випробування і співбесіду. З переліком питань до іспиту можна ознайомитись у секторі роботи з персоналом Управління освіти і науки Полтавської міської ради (каб. 26 а, тел. 60-95-10).

Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, каб. 26а.

25.03.2021


Управління освіти і науки Полтавської міської ради оголошує конкурс на заміщення 3-х вакантних посад:

– головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої, спеціальної та інклюзивної освіти Управління освіти і науки Полтавської міської ради;

– головного спеціаліста відділу матеріального забезпечення Управління освіти і науки Полтавської міської ради;

 – начальника відділу неформальної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, соціального захисту та охорони праці Управління освіти і науки Полтавської міської ради.

До участі в конкурсі на заміщення посад головних спеціалістів допускаються особи, які мають вищу педагогічну освіту не нижче ступеня бакалавра, відповідну компетентність, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері.

До участі в конкурсі на заміщення посади начальника відділу допускаються особи, які мають вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, відповідну компетентність, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; копію документа, що підтверджує особу; копію військово-облікового документа (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі її наявності); декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік (подається шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством).

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит та проходять професійне випробування і співбесіду. З переліком питань до іспиту можна ознайомитись у секторі роботи з персоналом Управління освіти і науки Полтавської міської ради (каб. 26 а, тел. 60-95-10).

Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, каб. 26а.

10.03.2021


Управління освіти і науки Полтавської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу наукової, інноваційної роботи та міжнародних відносин Управління освіти і науки Полтавської міської ради

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають вищу педагогічну освіту не нижче ступеня бакалавра, відповідну компетентність, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; копію документа, що підтверджує особу; копію військово-облікового документа (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі її наявності); декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік (подається шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством).

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит та проходять професійне випробування і співбесіду. З переліком питань до іспиту можна ознайомитись у секторі роботи з персоналом Управління освіти і науки Полтавської міської ради (каб. 26 а, тел. 60-95-10).

Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, каб. 26а.

16.02.2021


Управління освіти і науки Полтавської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої, спеціальної та інклюзивної освіти Управління освіти і науки Полтавської міської ради

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають вищу педагогічну освіту не нижче ступеня бакалавра, відповідну компетентність, вільно володіють державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; копію документа, що підтверджує особу; копію військово-облікового документа (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі її наявності); декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік (подається шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством).

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит та проходять професійне випробування і співбесіду. З переліком питань до іспиту можна ознайомитись у секторі роботи з персоналом Управління освіти і науки Полтавської міської ради (каб. 26 а, тел. 60-95-10).

Документи подаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, каб. 26а.

10.02.2021


Визначено переможців конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний  центр Полтавської міської ради»

04.02.2021 відбувся конкурсний відбір на заміщення вакантних посад педагогічних працівниківКомунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради».

Переможцем конкурсу на посаду вчителя-реабілітолога стала Мустафаєва Наталія Сергіївна, на посаду вчителя-дефектолога (олігофренопедагога) – Скляренко Ярина Сергіївна.

                                                                                                       05.02.2021


ОГОЛОШЕННЯ про продовження прийому документів на заміщення вакантних посад вчителя-реабілітолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога (олігофренопедагога) Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради»

Управління освіти і науки Полтавської міської ради продовжує прийом документів для участі в конкурсному відборі на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради» по 22.01.2021

20.01.2021


ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради»

Управління освіти і науки Полтавської міської ради оголошує  конкурсний відбір на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради».

Найменування і місцезнаходження закладу.

Комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради».

(вул. Нечуя-Левицького, 4, м. Полтава, 36014)

Найменування посад та умови оплати праці.

Вчитель-реабілітолог (1 вакантна посада – 1 ставка), вчитель-логопед    (1 вакантна посада – 0,75 ставки), вчитель-дефектолог (олігофренопедагог)   (1 вакантна посада – 1 ставка) Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради».

Посадовий оклад педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів.

Посаду педагогічного працівника Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради» може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальностями відповідної галузі знань, та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання.

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади педагогічного працівника Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради»,  подає  (особисто або поштою) такі документи:

–          копію паспорта громадянина України;

–          письмову заяву про участь у конкурсі;

– резюме у довільній формі;

– копію трудової книжки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа може надавати інші документи, що підтверджують її професійні якості, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

У разі надсилання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи для участі в конкурсі подаються до Управління освіти і науки Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, каб. 26а з дня оприлюднення оголошення.

Останній день прийому документів – 20.01.2021.

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможців на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради» відбудеться в період з 26.01.2021 по 29.01.2021 за адресою:      вул. Нечуя-Левицького, 4, м. Полтава за результатами кваліфікаційного іспиту на перевірку знань чинного законодавства України (законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки) та проведення співбесіди з ними  на засіданні конкурсної комісії.

Про дату і час складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди кандидати будуть повідомлені додатково.

Особи, які приймають документи від кандидатів та надають додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – головні спеціалісти сектору роботи з персоналом Управління Бредун Наталія Валеріївна та Завгородня Тетяна Миколаївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

ПЕРЕЛІК  питань для складання кваліфікаційного іспиту на перевірку знань законодавства в сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами та основ спеціальної педагогіки

24.12.2020


Визначено переможця конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти

08.12.2020 відбулося  засіданняконкурсної комісії з визначення переможця на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Полтавська вечірня (змінна) школа № 1 Полтавської міської ради Полтавської області».

За результатами письмового тестування, письмового вирішення ситуаційного завдання, презентації кандидатами перспективного плану розвитку закладу та співбесіди з ними переможцем конкурсу став Сиволап Юрій Григорович.  

Протокол: стор.1 стор. 2 стор.3 стор.4 стор.5

Увага!

Трансляція конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Полтавська вечірня (змінна) школа № 1 Полтавської міської ради Полтавської області» відбудеться о 9.00 8.12.2020 р. за посиланням:

Відбулося засідання конкурсної комісії

25.11.2020 відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Полтавська вечірня (змінна) школа № 1 Полтавської міської ради Полтавської області», на якому розглянули документи, подані кандидатами. До участі в конкурсному відборі допущено:

– Бурлакову Ірину Олексіївну;

– Сиволапа Юрія Григоровича.

Протокол ч.1 Протокол ч.2 Протокол ч.3

          25.11.2020

ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності

Управління освіти і науки Полтавської міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Полтавська вечірня (змінна) школа № 1 Полтавської міської ради Полтавської області».

Найменування і місцезнаходження закладу освіти.

Комунальний заклад «Полтавська вечірня (змінна) школа № 1 Полтавської міської ради Полтавської області» (вул. Сакко, буд. 14, м. Полтава, 36015)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу загальної середньої освіти, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та /або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан  фізичного і психічного здоров’я, що  не перешкоджає виконанню професійних обов’язків (відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»), пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу освіти.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та/або копії):

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа  про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня  магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови, або посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримані до 25.10.2019);

– копія трудової книжки чи інших документи, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи  не менше трьох років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

Особа може надавати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи приймаються в Управлінні освіти і науки Полтавської міської ради за адресою:  вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.

Останній день прийому документів – 20.11.2020.

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати  документи від кандидатів – головний спеціаліст сектору роботи з персоналом Управління освіти і науки Полтавської міської ради Завгородня Тетяна Миколаївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

– не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– подали не всі документи для участі в конкурсі;

– подали документи після завершення строку їх подання.

Дата і місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість.

Конкурсний відбір розпочнеться орієнтовно з 08.12.2020 в приміщенні Полтавської міської ради (вул. Соборності, 36, к. 222).

Конкурсний відбір складається з:

– перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування; 

– перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Тривалість конкурсного відбору – 1 день. Дата і час його проведення будуть повідомлені кандидатам додатково.

Питання для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти із Примірного переліку питань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654, зразок ситуаційного завдання, критерії оцінювання письмового тестування, ситуаційного завдання, презентації та співбесіди представлені в додатку.

Питання для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти із Примірного переліку питань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654.

27.10.2020

Визначено переможців конкурсу на заміщення посад
педагогічних працівників Центру професійного розвитку
педагогічних працівників Полтавської міської ради

06.10.2020 відбулися засідання конкурсних комісій з визначення переможців на заміщення посад педагогічних працівників Центру професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради. За результатами конкурсного відбору переможцями стали:

 • на заміщення посади заступника директора – Каплоух Жанна Олександрівна;
 • на заміщення посади психолога – Корецька Вікторія Вікторівна;
 • на заміщення посад консультантів – Бакунович Елеонора Валентинівна, Бондаренко Ніна Миколаївна, Васильєва Олена Олександрівна, Васькіна Валентина Яківна, Гнидіна Олена Володимирівна, Горбаньова Наталія Миколаївна, Горпинченко Наталія Анатоліївна, Кирпота Тетяна Петрівна, Кірічек Тамара Василівна, Лазько Юлія Іванівна, Левченко-Трихна Олена Іванівна, Недоріченко Тетяна Сергіївна, Севастьян Любов Олексіївна, Северенчук Наталія Яківна, Семено Лідія Дмитрівна, Солончук Ірина Василівна, Третинник Юлія Володимирівна.

Визначено переможця конкурсу на заміщення посади директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради

30.09.2020 відбулося  засідання конкурсної комісії з визначення переможця на заміщення посади директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради. За результатами конкурсного відбору переможцем стала Козлова Ірина Володимирівна.

                                                                                                       01.10.2020

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення посад директора та педагогічних працівників Центру професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради

Управління освіти і науки Полтавської міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення посад директора та педагогічних працівників Центру професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради.

Найменування і місцезнаходження закладу.

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради  (вул. Івана Мазепи, буд. 27А, м. Полтава, 36021)

Найменування посади та умови оплати праці.

        Директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Посадовий оклад становить 5741,0 грн. Крім того встановлюється:

– підвищення посадового окладу – 10 %;

–    надбавки та доплати відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

         Заступник директора ( 1 вакантна посада) Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Посадовий оклад становить 5453,95 грн. Крім того встановлюється:

– підвищення посадового окладу – 10 %;

–    надбавки та доплати відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

         Консультант (17 вакантних посад), психолог (1 вакантна посада) Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Посадовий оклад становить 5385,0 грн. Крім того встановлюється:

– підвищення посадового окладу – 10 %;

–    надбавки та доплати відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду директора та педагогічних працівників Центру професійного розвитку педагогічних працівників може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше 5 років на день їх подання;

– копія довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора або педагогічного працівника  Центру, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

Особа може надавати інші документи, що підтверджують її професійні якості.

Для підтвердження рівня володіння державною мовою можуть бути подані документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови.

Документи приймаються в Управлінні освіти і науки Полтавської міської ради за адресою:  вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, каб.26а.

Останній день прийому документів – 28.09.2020.

Дата та місце проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця на посаду директора Центру відбудеться 30.09.2020 за адресою: вул. Івана Мазепи, буд. 27А, м. Полтава за результатами презентації кандидатами стратегії розвитку Центру та проведення співбесіди з ними  на засіданні конкурсної комісії.

Конкурсний відбір переможців на посади педагогічних працівників Центру відбудеться  06.09.2020 за адресою: вул. Івана Мазепи, буд. 27А, м. Полтава за результатами презентації кандидатами перспективного плану роботи на посаді заступника директора/ консультанта/ психолога Центру відповідно до стратегії розвитку Центру та проведення співбесіди з ними  на засіданні конкурсної комісії.

Про час проведення даних етапів конкурсу кандидати будуть повідомлені додатково.

Особи, які приймають документи від кандидатів та надають додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – головні спеціалісти сектору роботи з персоналом Управління Бредун Наталія Валеріївна та Завгородня Тетяна Миколаївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

18.09.2020

Увага! Вакантна посада!

В Управлінні освіти і науки Полтавської міської ради вакантна посада юрисконсульта відділу нагляду за проведенням капітального будівництва. Запрошуємо осіб, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше 1 року та досвід роботи у сфері публічних закупівель.

За додатковою інформацією можна звернутися за телефоном (0532) 56 50 42.