ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради»

Управління освіти і науки Полтавської міської ради оголошує  конкурсний відбір на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради».

Найменування і місцезнаходження закладу.

Комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради».

(вул. Нечуя-Левицького, 4, м. Полтава, 36014)

Найменування посад та умови оплати праці.

       Вчитель-реабілітолог (1 вакантна посада – 1 ставка), вчитель-логопед    (1 вакантна посада – 0,75 ставки), вчитель-дефектолог (олігофренопедагог)   (1 вакантна посада – 1 ставка) Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради».

Посадовий оклад педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів.

Посаду педагогічного працівника Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради» може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальностями відповідної галузі знань, та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання.

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади педагогічного працівника Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради»,  подає  (особисто або поштою) такі документи:

–          копію паспорта громадянина України;

–          письмову заяву про участь у конкурсі;

– резюме у довільній формі;

– копію трудової книжки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа може надавати інші документи, що підтверджують її професійні якості, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

У разі надсилання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи для участі в конкурсі подаються до Управління освіти і науки Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, каб. 26а з дня оприлюднення оголошення.

Останній день прийому документів – 20.01.2021.

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможців на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради» відбудеться в період з 26.01.2021 по 29.01.2021 за адресою:      вул. Нечуя-Левицького, 4, м. Полтава за результатами кваліфікаційного іспиту на перевірку знань чинного законодавства України (законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки) та проведення співбесіди з ними  на засіданні конкурсної комісії.

Про дату і час складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди кандидати будуть повідомлені додатково.

Особи, які приймають документи від кандидатів та надають додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору – головні спеціалісти сектору роботи з персоналом Управління Бредун Наталія Валеріївна та Завгородня Тетяна Миколаївна (е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua, тел. 60-95-10).

24.12.2020

ПЕРЕЛІК  питань для складання кваліфікаційного іспиту на перевірку знань законодавства в сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами