Оголошується повторний конкурс

Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради оголошує повторний конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради».

Найменування закладу: Комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради»

Місцезнаходження:  вул. Івана Мазепи, 27а, м. Полтава, 36021

Найменування посад:

– вчитель-логопед (3 ставки);

– вчитель – реабілітолог (1 ставка);

– вчитель-дефектолог (1,875 ставки);

– заступник директора (1 ставка).

Умови оплати праці

Місячна заробітна плата встановлюється у розмірі від 4989,56 грн. (у т.ч. підвищення до посадового окладу – 25%, вислуга років –  від 10%, надбавка за престижність праці – від 5%).

На оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів розповсюджуються умови, передбачені Законом України «Про освіту» в частині оплати праці педагогічних працівників.

Кваліфікаційні вимоги:

– вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальностями відповідної галузі знань. Для вчителя – реабілітолога – наявність сертифікатів за відповідними методиками реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, посвідчень тощо;

  • вільне володіння державною мовою;
  • навички роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Документи для участі у конкурсі подаються до управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, каб. 26 з дня оприлюднення оголошення.

Останній день прийому документів – 27.09.2019.

Перелік документів (оригінали та/або копії):

–   паспорт громадянина України;

–   заява про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

–   документ (документи) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

–   трудова  книжка;

–   письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Етапи проведення конкурсу

Конкурс складається з таких етапів:

– попередній розгляд поданих документів на відповідність установленим законодавством  вимогам;

– проведення кваліфікаційного іспиту на перевірку знань чинного законодавства України (законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки) та визначення  його результатів;

– проведення співбесіди з кандидатами на відповідність їх досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності та посадових обов’язків педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру та визначення її результатів;

– визначення переможця конкурсного відбору;

– оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір планується провести в період з 07.10.2019 по  11.10.2019 у приміщенні міського методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (вул. Івана Мазепи, 27а).

Дата і час складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди будуть повідомлені кандидатам додатково.

Контактні особи – Завгородня Тетяна Миколаївна, Бредун Наталія Валеріївна, Аліпа Людмила Сергіївна (тел. 60 95 10, е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua).

03.09.2019

Перелік питань для складання кваліфікаційного іспиту на перевірку знань законодавства в сфері освіти дітей із особливими освітніми потребами та основ спеціальної педагогіки