Нормативно-правова база

Про застосування в освіті Закону про корупцію

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Щодо застосування державної мови в освітній галузі (Лист МОН)

Кодекс законів про працю (КЗпП)